Przecinek przed bądź

Wyraz bądź może byś stosowany jako spójnik lub partykuła.

Bądź jako spójnik

Gdy wyraz bądź występuje w funkcji spójnika, łączy zdania lub ich części, wyrażając wymienność treści lub wykluczanie się. W takim użyciu nie stawia się przed nim przecinka zgodnie z zasadą, która mówi, że nie rozdziela się przecinkiem zdań złożonych współrzędnie połączonych spójnikami rozłącznymi.

Przykłady:

W najbliższy weekend pojadę na narty bądź wybiorę się na basen.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem.

Możesz kupić szynkę bądź kiełbasę.

Od tej reguły istnieje jednak wyjątekprzecinek przed spójnikiem bądź należy umieścić, gdy spójnik ten jest powtórzony i pełni taką samą funkcję.

Przykład:

Na mecz pojadę bądź pociągiem, bądź samochodem.

Bądź jako partykuła

Wyraz bądź w funkcji partykuły występuje po zaimkach pytajnych i informuje o tym, że coś jest nieokreślone. W takim użyciu nie stawiamy przed nim przecinka.

Przykłady:

Możesz położyć rzeczy gdzie bądź.

Zrób to kiedy bądź.

Bądź jako partykuła występuje też w wyrażeniu bądź co bądź – należy zapamiętać, że nie oddzielamy go przecinkiem od pozostałej części zdania, a tym bardziej nie umieszczamy przecinka w środku wyrażenia.

Przykład:

Adam był bądź co bądź w niej bardzo zakochany.

Komentarze