Przecinek przed natomiast

Wyraz natomiast to spójnik, który wyraża przeciwieństwo i kwestionuje to, co zostało powiedziane w zdaniu poprzednim. Służy on do łączenia zdań współrzędnych. Zgodnie z regułą interpunkcyjną tego typu zdania połączone spójnikiem natomiast rozdziela się przecinkiem.

Spójnik natomiast (podobnie jak bowiem lub zaś) może występować po pierwszym lub kolejnym składniku zdania składowego, ale nie musi.

Przykłady:

W dzieciństwie bardzo często chorowałam, natomiast mój brat prawie nigdy.

Euro tanieje, natomiast frank idzie w górę.

Mężczyzna został zatrzymany, natomiast jego partnerka nadal jest poszukiwana.

Spada liczba zachorowań, wzrasta natomiast liczba przypadków z ciężkim przebiegiem choroby.

Gdy natomiast występuje w samodzielnym zdaniu pojedynczym, nie oddziela się go przecinkiem od pozostałej części wypowiedzenia.

Przykłady:

Nie zawsze byłem dobrym uczniem. Nigdy natomiast nie uciekałem z lekcji.

Moi znajomi wyjeżdżają co roku do Grecji. My natomiast wolimy Turcję.

Komentarze

~ Monika
3/9/24, 10:33 AM
A co w przypadku wyrażeń "natomiast jeżeli", "natomiast gdy". Czy stawiamy jeden przecinek przed całym wyrażeniem, to znaczy przed "natomiast"?