Przecinek przed jeśli

Wyraz jeśli pełni w zdaniu funkcję spójnika, który wprowadza zdanie podrzędne określające warunek, założenie, przesłankę, ostrzeżenie, okoliczności, w jakich zachodzi dany stan rzeczy, lub uzasadniające pytanie retoryczne zawarte w zdaniu nadrzędnym. W takich zastosowaniach przed spójnikiem jeśli zawsze stawia się przecinek.

Przykłady:

Wyrzucę cię za drzwi, jeśli jeszcze raz tu przyjdziesz.

Nie wyjdziesz do kolegi, jeśli nie odrobisz lekcji.

Co ja mam powiedzieć, jeśli ty narzekasz na brak pieniędzy.

Gdy jeśli występuje na początku zdania złożonego, przecinkiem oddzielamy całe zdanie składowe.

Przykłady:

Jeśli ta firma upadnie, to pracę straci wielu ludzi.

Jeśli się na to zgodzisz, nigdy więcej się do ciebie nie odezwę.

Jeśli teraz wyjdziesz, to możesz już nigdy nie wracać.

Gdy spójnik jeśli sąsiaduje z innym spójnikiem, zaimkiem, partykułą lub przysłówkiem, przecinek stawiamy przed całym wyrażeniem.

Przykłady:

Obiecał, że jeśli będzie mógł, na pewno mnie odwiedzi.

Drużyna nie awansuje, nawet jeśli wygra najbliższy mecz.

Komentarze