Cudzysłów w cudzysłowie - zasady pisowni

Gdy dochodzi do sytuacji, w której musimy użyć cytatu w cytacie, pojawia się problem, jaki zastosować cudzysłów. W takich przypadkach mówi się o cudzysłowach drugiego stopnia lub cudzysłowach zagnieżdżonych. Językoznawcy dopuszczają dwie możliwości rozwiązania omawianego problemu.

Jeśli w cytowanym tekście, który ma być ujęty w cudzysłów apostrofowy, występują wyrazy lub wyrażenia posiadające własny cudzysłów, ten ostatni należy zamienić na cudzysłów niemiecki, np. Podaję treść notatki: „W mieszkaniu nie znaleziono niczego oprócz dzisiejszego »Dziennika«”. W tym miejscu należy dodać, że właśnie taka konwencja jest najczęściej spotykana w publikacjach w języku polskim.

Drugą opcją jest zastosowanie cudzysłowu francuskiego, czyli « » (rzadziej występuje on jednak w funkcji cudzysłowu drugiego stopnia, ponieważ zazwyczaj służy do wyodrębniania znaczeń w pracach naukowych i słownikach oraz partii dialogowych w utworach poetyckich).

Co warto zapamiętać, cudzysłowów francuskich i niemieckich nie wolno zastępować podwojonymi znakami mniejszości i większości.

W funkcji cudzysłowu drugiego stopnia nie należy stosować cudzysłowu definicyjnego (czyli ‘ ’ lub ‛ ’), ponieważ ma on zupełnie inne zadanie – stosuje się go do wyróżniania definicji znaczeniowych wyrazów lub połączeń wyrazowych w publikacjach filologicznych i do oznaczania nazw odmian uprawnych (tzw. kultywarów) w publikacjach z zakresu botaniki. Dopuszcza się użycie go tylko jako cudzysłowu trzeciego stopnia, jednak są to bardzo rzadkie przypadki.

Komentarze