Przecinek przed tak jak

Przed wyrażeniem tak jak nie stawiamy przecinka, natomiast może on wystąpić wewnątrz tego wyrażenia.

Tak jak to konstrukcja paralelna, dlatego postawienie przecinka zależy od przerwy oddechowej oraz tego, czy chcemy, aby człony porównania były wyraźnie sobie przeciwstawione. Jeśli przed drugim członem porównania robimy przerwę oddechową lub porównanie ma wyrazisty charakter paralelny, przecinek należy postawić. W pozostałych przypadkach możemy go pominąć. 

Przykłady:

Powinnaś załatwić to tak, jak ci mówiłam.

Zrobił to tak, jak chciałam.

Zrób to tak jak zawsze.

Komentarze