Pytajnik

Pytajnik (znak zapytania) to znak interpunkcyjny służący do wskazania na intencję osoby mówiącej, która oczekuje jakieś informacji od osoby pytanej.

Zdania pytające, czyli zakończone pytajnikiem, mają szczególną intonację, dlatego mogą wyrażać:

1) niepewność,

2) zdziwienie,

3) oburzenie,

4) prośbę,

5) delikatny nakaz,

6) ironię.

Pytajnik nie zawsze stawia się na końcu zdania – może on występować także po wyrazach lub częściach zdania, których treść budzi wątpliwość piszącego (wówczas umieszcza się go w nawiasie okrągłym).

Warto wiedzieć, że znak zapytania po raz pierwszy pojawił się w literaturze polskiej w epoce renesansu, a dokładnie w utworach Jana Kochanowskiego.

 

Dokładne zasady użycia pytajnika wraz z przykładami znajdziesz tutaj

Komentarze