Pytajnik czy znak zapytania?

Obie formy są poprawne, ponieważ zarówno nazwa „pytajnik”, jak i „znak zapytania” odnosi się do znaku interpunkcyjnego, służącego do określania intencji osoby mówiącej, która oczekuje jakiejś informacji od osoby pytanej.

Zatem nazwy te można stosować wymiennie.

Komentarze