Wykrzyknik

Wykrzyknik (znak wykrzyknienia) to znak interpunkcyjny, który służy do wyrażania emocji i akcentowania określonych fragmentów wypowiedzi. Ma on formę pionowej kreski zakończonej u dołu kropką.

Znaki wykrzyknienia spotykamy w wypowiedziach o różnym charakterze. Najczęściej są to: zawołania, życzenia, okrzyki, rozkazy, żądania, ostrzeżenia, wyrazy dźwiękonaśladowcze oraz wyrazy wykrzykniki.

Wykrzykniki mogą zastępować inne znaki interpunkcyjne, np. kropkę (wypowiedzenie występujące po nim musi zaczynać się wielką literą). Gdy chcemy położyć bardzo silny nacisk na dany wyraz lub wypowiedź, możemy zastosować podwójny, a nawet potrójny wykrzyknik.

Piszący może używać wykrzykników z dużą swobodą, musi mieć jednak na uwadze, że nadmierne stosowanie tych znaków w tekście oznacza przesadne demonstrowanie uczuć, co dla odbiorcy zazwyczaj jest rażące. Należy pamiętać również o tym, że przed wykrzyknikiem nie stawiamy spacji.

 

Dokładne zasady użycia wykrzyknika wraz z przykładami znajdziesz tutaj

Komentarze