Przecinek przed gdyż

Wyraz gdyż pełni w języku polskim funkcję spójnika przyłączającego zdanie podrzędne, które wyjaśnia przekazaną wcześniej informację. Spójnik ten wyraża przyczynę wystąpienia jakiegoś zjawiska. Zawsze stawiamy przed nim przecinek.

Przykłady:

Ukradł chleb, gdyż był głodny.

Ludzie protestują, gdyż nie zgadzają się z nowymi przepisami.

Zdałam ten egzamin, gdyż poświęciłam dużo czasu na naukę.

Komentarze