Przecinek przed nim

Wyraz nim pełni funkcję spójnika informującego o tym, że czynność opisywana w zdaniu nadrzędnym nastąpiła wcześniej niż ta, o której mowa w zdaniu podrzędnym. We współczesnej polszczyźnie jest rzadko stosowany (zastępuje go coraz częściej zanim).

Spójnik ten wprowadza zdanie podrzędne, dlatego należy umieszczać przed nim przecinek.

Przykłady:

Przeproś ją, nim będzie za późno.

Zastanów się nad tym, nim się zgodzisz.

Wyeliminuj złe nawyki, nim całkowicie tobą zawładną.

Spójnik nim może również występować na początku zdania, wówczas oddziela się przecinkiem całe zdanie składowe, ponieważ zgodnie z zasadą interpunkcyjną zdanie podrzędne oddziela się przecinkiem od zdania nadrzędnego bez względu na ich kolejność.

Przykłady:

Nim podejmiesz jakąś decyzję, musisz to przeczytać.

Nim wyjdziesz do pracy, odwieź Olę do przedszkola.

Przecinek przed nim postawimy jeszcze w sytuacji, gdy spójnik ten wprowadza wtrącenie (należy je wydzielić przecinkami z obu stron).

Przykład:

Codziennie, nim wyjdę z domu, sprawdzam, czy gaz jest zakręcony.

Komentarze