Nawias

Nawias jest znakiem interpunkcyjnym, za pomocą którego można wskazać części tekstu mające charakter poboczny, uzupełniający lub drugoplanowy. Składa się ze znaku otwarcia i zamknięcia.

Wyróżniamy następujące rodzaje nawiasów:

1) okrągłe ( ) – podstawowy rodzaj nawiasu, służący do wyodrębniania uzupełnień, objaśnień, komentarzy itp.,

2) kwadratowe [ ] – służą głównie do oznaczania edytorskich wstawek, czyli takich, które nie pochodzą od autora danej wypowiedzi,

3) proste / / – stosuje się je w piśmie komputerowym i specjalistycznych zapisach,

4) ostrokątne < > – najczęściej spotykane w tekstach specjalistycznych, m.in. w słownikach do ujmowania wskazówek etymologicznych,

5) klamrowe { } – mają one podobne zastosowanie co nawiasy ostrokątne.

Pierwsze trzy rodzaje nawiasów są najbardziej popularne i najczęściej się ich używa. W niektórych przypadkach nawias można zastąpić dwoma myślnikami lub przecinkami, jednak to wydzielenie za pomocą nawiasu jest najsilniejsze.

 

Dokładne zasady użycia nawiasu wraz z przykładami znajdziesz tutaj.

Komentarze

~ werkoilpolesie
1/2/22, 12:59 PM
Co to?