Rodzaje cudzysłowów

W polskich publikacjach występują następujące rodzaje cudzysłowów:

1) apostrofowy, nazywany również typograficznym („”) – to podstawowa forma cudzysłowu stosowana w języku polskim, można spotkać się także z jego wariantem o nieco zmienionym układzie (” ”), jednak w publikacjach drukowanych zaleca się stosowanie tego pierwszego;

2) francuski (« ») – cudzysłów ten służy do wyodrębniania znaczeń w pracach naukowych i słownikach oraz partii dialogowych w utworach poetyckich;

3) niemiecki (» «) – używa się go do specjalnych wyróżnień w tekście oraz jako cudzysłowu drugiego stopnia (cudzysłów w cudzysłowie);

4) definicyjny (brytyjski), potocznie zwany „łapkowym” (‘ ’ lub ‛ ’) – stosuje się go do wyróżniania definicji znaczeniowych wyrazów lub połączeń wyrazowych w publikacjach filologicznych i do oznaczania nazw odmian uprawnych (tzw. kultywarów) w publikacjach z zakresu botaniki.

Komentarze