Przecinek przed chociaż

Wyraz chociaż może pełnić w języku polskim funkcję spójnika lub partykuły.

Chociaż jako spójnik

Gdy wyraz chociaż występuje w funkcji spójnika, wprowadza zdanie podrzędne, z którego treści można wyprowadzić sąd przeciwstawny do tego, o czym jest mowa w zdaniu nadrzędnym. Przed chociaż w takim użyciu należy postawić przecinek.

Przykłady:

Mariusz zrezygnował z pracy, chociaż nie znalazł jeszcze nowej.

Zdałam ten egzamin, chociaż pytania były bardzo trudne.

Mężczyzna jechał samochodem, chociaż nie miał prawa jazdy.

Spójnik chociaż może również wprowadzać dopowiedzenie lub wtrącenie.

Przykłady:

Ceny wciąż rosną, chociaż nie tak szybko jak wcześniej.

To równie ciekawa, chociaż mniej wymagająca, rozrywka.

Ponadto spójnik chociaż może występować na początku zdania złożonego. Wówczas przecinkiem oddziela się zdanie składowe, które wprowadza.

Przykłady:

Chociaż panuje kryzys, to niektóre firmy nie mają powodu do zmartwień.

Chociaż w tym afrykańskim kraju odnotowano wzrost gospodarczy, to wielu ludzi nadal żyje w skrajnym ubóstwie.

Chociaż jako partykuła

Wyraz chociaż może występować w funkcji partykuły informującej o ograniczeniu zakresu czegoś. Nie stawiamy przed nią przecinka.

Przykłady:

Może zjesz chociaż kawałek ciasta?

Załóż chociaż bluzę.

Mam nadzieję, że ta historia pomogła chociaż jednej osobie.

Komentarze