Przecinek

Przecinek jest znakiem interpunkcyjnym oddzielającym, który służy do wydzielania mniejszych fragmentów w obrębie wypowiedzenia. W języku polskim jest on jednym z najczęściej stosowanych znaków interpunkcyjnych, a jednocześnie zasady, które regulują jego użycie, są najbardziej złożone. Bywa, że przecinek jest używany podwójnie, wówczas jest znakiem wyodrębniającym.

Przecinek stosujemy przede wszystkim:

1) do oddzielania zdania podrzędnego od nadrzędnego;

2) do rozdzielania zdań współrzędnych połączonych spójnikowo i bezspójnikowo;

3) do rozdzielania części zdania pojedynczego;

4) przed członami porównawczymi;

5) w wyliczeniach wprowadzanych przez wyraz jak;

6) w konstrukcjach paralelnych (taki, jaki; tak, jak; równie, jak);

7) między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania: podmiotami, dopełnieniami, przydawkami równorzędnymi;

8) po wyrazach wyrażających okrzyk.

 

Dokładne zasady użycia przecinka wraz z przykładami znajdziesz w dziale Zasady interpunkcji

Komentarze

~ Wikusia okk
4/12/23, 6:17 PM
Kupiłam dom, w którym były przepiękne okna i ściany przepięknie pomalowane. Kwiatki w ogrodzie to petunie
~ Wikusia okk
4/12/23, 6:16 PM
Ma wspaniały ogród i taras niestety, jest oddalony od centrum."
~ Nick
2/21/22, 11:28 AM
"Ma wspaniały ogród i taras niestety, jest oddalony od centrum."
~ Nick
2/21/22, 11:27 AM
"Ma wspaniały ogród i taras, niestety, jest oddalony od centrum."
~ Madzia
2/18/22, 1:35 PM
Dom, który kupiliśmy niedawno, jest piękny. Ma wspaniały ogród i taras, niestety jest oddalony od centrum."
~ uczennica
12/16/21, 9:51 AM
Czy np.: w poniższym zdaniu poprawne jest odgrodzenie niestety przecinkami? Jeśli tak, to czy w innych przypadkach też jest to poprawne? Czy jest to wtrącenie? "Dom, który kupiliśmy niedawno, jest piękny, ma wspaniały ogród, taras, niestety, jest oddalony od centrum."