Przecinek

Przecinek jest znakiem interpunkcyjnym oddzielającym, który służy do wydzielania mniejszych fragmentów w obrębie wypowiedzenia. W języku polskim jest on jednym z najczęściej stosowanych znaków interpunkcyjnych, a jednocześnie zasady, które regulują jego użycie, są najbardziej złożone. Bywa, że przecinek jest używany podwójnie, wówczas jest znakiem wyodrębniającym.

Przecinek stosujemy przede wszystkim:

1) do oddzielania zdania podrzędnego od nadrzędnego;

2) do rozdzielania zdań współrzędnych połączonych spójnikowo i bezspójnikowo;

3) do rozdzielania części zdania pojedynczego;

4) przed członami porównawczymi;

5) w wyliczeniach wprowadzanych przez wyraz jak;

6) w konstrukcjach paralelnych (taki, jaki; tak, jak; równie, jak);

7) między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania: podmiotami, dopełnieniami, przydawkami równorzędnymi;

8) po wyrazach wyrażających okrzyk.

 

Dokładne zasady użycia przecinka wraz z przykładami znajdziesz w dziale Zasady interpunkcji

Komentarze