Przecinek przed tylko

Wyraz tylko może pełnić funkcję spójnika lub partykuły.

Tylko jako spójnik

Gdy wyraz tylko występuje w funkcji spójnika, łączy zdania współrzędne lub ich części o przeciwstawnej treści. Zgodnie z regułą interpunkcyjną umieszcza się przed nim przecinek, ponieważ spójniki przeciwstawne oddziela się przecinkiem od pozostałej części wypowiedzenia.

Przykłady:

Nie kłam, tylko powiedz prawdę.

Chciałabym ci pomóc, tylko nie wiem jak.

Tylko jako partykuła

Gdy wyraz tylko pełni funkcję partykuły:

1) wprowadza zastrzeżenie lub groźbę;

2) komunikuje, że mówiący ogranicza swoją prośbę lub życzenie do minimum;

3) informuje o małej ilości czegoś.

Przed tylko w takim użyciu nie stawiamy przecinka.

Przykłady:

Przy sobie mam tylko 5 złotych.

Wyszłam tylko na chwilę.

Spróbuj tylko tam pójść.

Komentarze