Przecinek przed kto

Wyraz kto to zaimek, który rozpoczyna zdanie pytajne lub wprowadza zdanie podrzędne. Przecinek przed tym zaimkiem należy umieścić właśnie wtedy, gdy wprowadza zdanie składowe w zdaniu złożonym.

Przykłady:

Domyślam się, kto to zrobił.

Chyba nigdy się nie dowiem, kto ukradł mój rower.

Znasz kogoś, kto udziela korepetycji z matematyki?

Gdy zaimek kto występuje na początku zdania złożonego, przecinkiem oddzielamy całe zdanie składowe.

Przykłady:

Kto zapłaci składkę, pojedzie na wycieczkę.

Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.

Jeżeli zaimek kto wprowadza wtrącenie, należy je wydzielić z obu stron przecinkami.

Przykład:

Każdy, kto chce się przebranżowić, powinien zapisać się na ten kurs.

Komentarze