Kropka

Kropka to znak interpunkcyjny oddzielający, stosowany do zamykania zdań lub równoważników zdań. Graficznie przybiera ona formę okrągłego punktu. W niektórych przypadkach kropka może być zastąpiona przez pytajnik, wykrzyknik lub wielokropek. W obrębie wypowiedzenia, które kończy się kropką, mogą występować inne znaki interpunkcyjne, dlatego to właśnie kropka jest podstawowym i najważniejszym znakiem przestankowania.

Główną funkcją kropki jest zamykanie wypowiedzeń, ale możemy ją też stosować:

1) po skrócie wyrazu;

2) w inicjałach imienia i nazwiska;

3) w zapisie dat;

4) po cyfrach arabskich, które oznaczają liczebniki porządkowe;

5) po tytułach części dzieła;

6) po liczbach arabskich, rzymskich i literach wprowadzających wyliczenia.

 

Dokładne zasady użycia kropki wraz z przykładami znajdziesz tutaj.

Komentarze

~ abc
1/18/21, 11:22 AM
kropeczka