Przecinek przed ponadto

Ponadto to partykuła, która nawiązuje do kontekstu wypowiedzi i dodaje nową informację na omawiany temat. W jej przypadku interpunkcja jest niejednolita. Jeśli występuje w zdaniu pojedynczym – nie stawiamy przed nią przecinka.

Przykład:

Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim. Tego typu badaniom podlegają ponadto osoby przenoszone na inne stanowiska.

Partykuła ta bardzo często występuje w towarzystwie spójnika awówczas musimy umieścić przecinek przed całym wyrażeniem.

Przykłady:

Była bardzo ładna i mądra, a ponadto potrafiła grać na gitarze.

To danie pięknie wygląda, a ponadto świetnie smakuje.

Adam jest przystojny, a ponadto inteligentny.

Komentarze

~ haha
4/28/22, 6:53 PM
bardzo pomocna strona