Przecinek przed przez

Wyraz przez pełni w języku polskim funkcję przyimka.

Nie oddziela się go przecinkiem od pozostałej części zdania.

Przykłady:

Droga wiedzie przez las.

Rozmawiałam z nią tylko przez chwilę.

Obostrzenia mają obowiązywać przez najbliższe dwa tygodnie.

To wszystko przez ciebie!

Komentarze

~ No cóż trzeba coś z polskiego umieć
10/11/23, 1:30 PM
Dzięki życie mi to ratuje
~ iego milena
3/5/23, 2:04 PM
przydatne polecam