Przecinek przed dlatego

Wyraz dlatego pełni w zdaniu funkcję spójnika wynikowego. Wprowadza on pewną informację, której uzasadnienie zostało podane wcześniej.

Przed wyrazem dlatego stawiamy przecinek, ponieważ zgodnie z regułą interpunkcyjną przecinkami rozdzielamy zdania złożone współrzędnie połączone spójnikami wynikowymi.

Przykłady:

Padał deszcz, dlatego zostaliśmy w domu.

Byłam chora, dlatego nie poszłam do pracy.

Chciałem sobie dorobić, dlatego poszukałem dodatkowego zajęcia.

Komentarze