Przecinek przed jakby

Wyraz jakby pełni w zdaniu funkcję spójnika lub partykuły. Zawsze występuje przed członem porównawczym.

Jakby jako spójnik

Gdy wyraz jakby występuje w funkcji spójnika, wprowadza zdanie podrzędne opisujące nierzeczywistą sytuację, która może się urzeczywistnić, jeśli zostaną spełnione warunki opisane w zdaniu nadrzędnym. Przed wyrazem jakby w takim zastosowaniu zawsze umieszczamy przecinek.

Przykłady:

Drżała, jakby wstrząsały nią dreszcze.

Mówił wolno, jakby szukał właściwych słów.

Spójnik jakby może też występować na początku zdania złożonego – wprowadza wówczas zdanie składowe określające warunki urzeczywistnienia się tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym. Przecinkiem oddzielamy całe zdanie składowe.

Przykłady:

Jakbyś mnie posłuchał, nigdy by do tego nie doszło.

Jakby mogła, na pewno by cię odwiedziła.

Jakby chciał się spotkać, to by zadzwonił.

Jakby jako partykuła

Gdy wyraz jakby występuje w funkcji partykuły, informuje, że wyrażony w zdaniu pogląd nie jest zgodny z rzeczywistością. Przed wyrazem jakby w takim użyciu nie stawiamy przecinka.

Przykład:

Usłyszała coś jakby trzaśnięcie drzwi.

UWAGA! Bez względu na to, jaką funkcję wyraz ten pełni w zdaniu, może być poprzedzony przecinkiem, gdy rozpoczyna wtrącenie.

Przykłady:

Siedział na ławce, jakby czekał, aż ktoś się zatrzyma.

Miała wąskie usta, jakby wykrzywione w grymasie, i podkrążone oczy.

Komentarze