Dwukropek

Dwukropek jest znakiem interpunkcyjnym, który wyodrębnia jakiś fragment tekstu, np. wyliczenie, cytat, wyszczególnienie itp. Ma on postać dwóch umiejscowionych jedna nad drugą kropek.

Używa się go m.in.:

1) do przytaczania czyichś lub własnych słów,

2) przed wyliczaniem szczegółów,

3) do wymieniania składników podmiotu szeregowego,

4) przed zdaniami, które przynoszą wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego,

5) przed przydawkami rzeczownymi,

6) po zapowiedziach w postaci: jednym słowem, inaczej mówiąc, słowem, innymi słowy.

Dwukropek, oprócz funkcji wyodrębniającej ma również funkcję prozodyczną, czyli podczas głośnego czytania należy zawiesić głos w miejscu, w którym występuje.

 

Dokładne zasady użycia dwukropka wraz z przykładami znajdziesz tutaj

Komentarze