Zasady użycia pauzy

Pauza (—) jest znakiem typograficznym w postaci długiej poziomej kreski. Uznaje się, że to właśnie myślnik ma postać pauzy, jednak coraz częściej jest ona zastępowana przez półpauzę. Jeśli w funkcji myślnika stosujemy pauzę, to we wszystkich innych zastosowaniach tzw. pozamyślnikowych musimy użyć półpauzy. Natomiast jeśli w funkcji myślnika użyjemy półpauzy, to nie będzie typograficznej różnicy między tymi dwoma znakami.

Nie istnieją skodyfikowane zasady użycia pauzy i półpauzy, dlatego w wielu przypadkach mogą być one stosowane zamiennie. Warto jednak wiedzieć, że głównym zastosowaniem pauzy są kwestie dialogowe (co nie oznacza, że w tej funkcji coraz częściej nie pojawia się również półpauza). Ponadto pauzę można stosować:

1) na początku pytań i odpowiedzi w wywiadach, np.

— Proszę się przedstawić.
— Nazywam się Jan Kowalski.

2) na początku każdego składnika wyliczenia składanego w osobnych wierszach, np.

Do kolejnego etapu dostały się następujące osoby:
— Anna Nowak,
— Antoni Kowalski,
— Jan Bukowski.

3) w wykazach skrótów do rozdzielenia skrótu i objaśnienia, np. włos. — włoski;

4) w bibliografii załącznikowej w celu zastąpienia nazwy autora, powtarzającej się w kolejnych opisach bibliograficznych, np.

O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007.
—, Prawiek i inne czasy, Kraków 1996.

5) w motcie, wyróżnionym cytacie do oddzielenia nazwy autora lub źródła cytowanego tekstu, np.

Życie to coś, co upływa, kiedy jesteśmy zajęci snuciem planów na przyszłość.
— John Lennon

Komentarze

~ Marky
3/22/24, 8:35 PM
Jak się nazywają dwie, niekiedy trzy kreski, którymi kończy się czasem wers wiersza lub cały wiersz? Np. Norwida ,,Bema pamięci żałobny rapsod" kończy się tak: Dalej - Dalej - -