Przecinek przed jeżeli

Wyraz jeżeli pełni w zdaniu funkcję spójnika, który wprowadza zdanie podrzędne określające warunek, założenie, przesłankę, ostrzeżenie, okoliczności, w jakich zachodzi dany stan rzeczy, lub uzasadniające pytanie retoryczne zawarte w zdaniu nadrzędnym. W takich zastosowaniach przed tym spójnikiem zawsze stawia się przecinek. Warto dodać, że spójnik jeżeli może być stosowany zamiennie z jeśli, ale jest uznawany za nieco bardziej oficjalny.

Przykłady:

Możesz skorzystać z dofinansowania, jeżeli złożysz stosowne dokumenty.

Wyjadę do innego miasta, jeżeli tutaj nie znajdę dobrej pracy.

Zakończę tę znajomość, jeżeli on się nie zmieni.

Gdy jeżeli występuje na początku zdania złożonego, przecinkiem oddzielamy całe zdanie składowe.

Przykłady:

Jeżeli chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego, musisz wybrać się na kurs.

Jeżeli ta firma otworzy swój oddział w Warszawie, na pewno wezmę udział w rekrutacji.

Jeżeli sytuacja w kraju się nie unormuje, może dojść do wybuchu wojny domowej.

Gdy spójnik jeżeli sąsiaduje z partykułą zwłaszcza, przecinek stawiamy przed całym wyrażeniem.

Przykłady:

Powinieneś zrezygnować z udziału w konkursie, zwłaszcza jeżeli stan zdrowia ci na to nie pozwala.

Komentarze