Przecinek przed ze względu

W języku polskim ze względu pełni funkcję wyrażenia przyimkowego określającego przyczynę wystąpienia sytuacji, o której mowa w członie poprzedzającym.

Przed tym wyrażeniem nie stawiamy przecinka, chyba że wprowadza wtrącenie, wówczas wydzielamy je z obu stron przecinkami.

Przykłady:

Do spadku liczby zachorowań na grypę doszło ze względu na zwiększoną dostępność szczepionek.

Postanowiłam zrezygnować z wyjazdu ze względu na chorobę córki.

Niektórych słów, ze względu na ich znaczenie, nie możemy tutaj użyć.

Komentarze