Przecinek przed czym

Przed wyrazem czym, który jest odmianą zaimka co w narzędniku lub miejscowniku, zwykle nie stawiamy przecinka.

Wyraz ten występuje przede wszystkim w pytaniach – zarówno w ich środku, jak i na początku. Bardzo często można go spotkać także w towarzystwie przyimków.

Przykłady:

O czym myślisz?

Na czym polega tomografia komputerowa głowy?

Mam o czym myśleć.

Czym się zajmujesz?

Przecinek przed wyrazem czym postawimy, gdy ma on za zadanie rozdzielać dwa zdania wchodzące w skład wypowiedzenia złożonego.

Przykłady:

Powiedz mi, czym się zajmujesz.

Rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje.

Komentarze