Przecinek przed oraz

Wyraz oraz jest spójnikiem, który służy do łączenia zdań złożonych współrzędnie lub członów zdania pojedynczego odnoszących się do tego samego desygnatu. Przed tym wyrazem prawie nigdy nie stawiamy przecinka.

Przykłady:

Była właścicielką ogromnego majątku – miała m.in. kilka nieruchomości, trzy samochody i spory kapitał w biżuterii oraz gotówce.

Mam psa, dwa koty oraz chomika.

W wolnym czasie czytam książki, jeżdżę na rowerze oraz spotykam się z rodziną.

Przed wyrazem oraz postawimy jednak przecinek, gdy spójnik ten występuje tuż za wtrąceniem (przecinek zamyka wówczas zdanie wtrącone).

Przykłady:

Kupiłam buty, które widziałam na wystawie, oraz dwie bluzki.

Najbardziej lubię kryminały, których mam wiele, oraz powieści obyczajowe.

Przed oraz musimy postawić przecinek także w sytuacji, gdy jest on powtórzony w zdaniu i ma tę samą funkcję.

Przykłady:

W spotkaniu wzięli udział radni gminy, wójt oraz sekretarz, oraz mieszkańcy.

W sadzie rosną jabłonie, wiśnie oraz czereśnie, oraz śliwy.

Komentarze

~ Krzysztof
11/21/22, 7:21 AM
Czy można napisać: "W mieszkaniu znaleźliśmy chińskie zegarki, rowery, oraz kuchenkę nieznanego pochodzenia"