Myślnik

Myślnik jest znakiem interpunkcyjnym, które pełni w tekście różne funkcje.

Służy do:

1) oznaczenia przerwania lub zawieszenia głosu (znak prozodyczny),

2) oznaczenia stanów emocjonalnych osoby mówiącej (znak emocji),

3) zaznaczenia pominięć w tekście (znak opuszczenia),

4) wprowadzenia wyliczenia lub cytatu oraz wydzielenia fragmentu tekstu – wówczas stosuje się go podwójnie (znak wyodrębniający).

Myślnik jest jednocześnie znakiem o funkcji edytorskiej, który ma postać pauzy (—) lub półpauzy (–). W jednej publikacji należy konsekwentnie używać wybranej postaci tego znaku, jednak w druku częściej spotyka się półpauzę ze względu na upowszechnienie się komputerów i oprogramowania.

 

Dokładne zasady użycia myślnika wraz z przykładami znajdziesz tutaj.

Komentarze

~ Lazarus_pro
3/20/23, 4:59 PM
Moim zdaniem fajna stronka