Zasady użycia średnika

Średnik używany jest:

1) w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych – mają one dwudzielną strukturę, a poszczególne części oddzielane średnikami stanowią współrzędne wypowiedzenia składowe.

Przykład:
W pewnych miejscach były tam schody, a właściwie szczeble do tarcic przybite; gdzie indziej szło się po oślizłej desce. (Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”)

2) do oddzielania pojedynczych zdań – zdania te są samodzielne pod względem myślowo-pojęciowym.

Przykład:
Jest on autorem utworów dla dzieci i młodzieży; w wolnym czasie poświęca się swojej pasji – wędkowaniu.

3) w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia, w których wielokrotnie użyto przecinków.

Przykład:
Wyróżniamy następujące kształty twarzy:
– okrągła – stosunkowo niskie czoło oraz policzki, dolna część twarzy jest dłuższa niż górna;
– trójkątna – charakteryzują ją szerokie wargi, wąskie usta i małe oczy;
– kwadratowa – znacząco wyeksponowane kąty szczęki.

Komentarze