Wielokropek

Wielokropek to znak interpunkcyjny, który składa się z trzech następujących po sobie kropek. Jest on stosunkowo nowym znakiem, stosowanym w różnego rodzaju tekstach (jego nadużywanie jest jednak uznawane za naganne).

Wielokropek pełni w tekście różne funkcje:

1) oznacza gwałtowne przerwanie toku wypowiedzi,

2) wskazuje na niedomówienie,

3) sygnalizuje opuszczenie fragmentu tekstu (wówczas umieszcza się go w nawiasie kwadratowym, rzadziej w okrągłym),

4) sygnalizuje, że mówiący się waha,

5) wprowadza coś nieoczekiwanego, np. zaskakującą puentę,

6) zachęca czytelnika do refleksji.

Przed wielokropkiem nigdy nie stawiamy spacji.

Należy pamiętać o tym, że wielokropek to nie to samo, co wykropkowanie, gdzie każda kropka odpowiada pominiętej literze.

 

Dokładne zasady użycia wielokropka wraz z przykładami znajdziesz tutaj

Komentarze