Przecinek przed jednakże

Jednakże to wzmocniona forma spójnika jednak. W odniesieniu do tego wyrazu stosujemy zasadę, która mówi, że przecinkami rozdzielamy zdania współrzędne połączone spójnikami przeciwstawnymi.

Spójnik jednakże jest wyrazem książkowym, którym powinniśmy posługiwać się tylko w tekstach oficjalnych, artykułach naukowych, esejach itp.

Przykłady:

W sesjach terapeutycznych uczestniczyła cała rodzina, jednakże te spotkania nie wpłynęły na zachowanie ojca.

Lek ten wspomaga odchudzanie, jednakże należy go stosować pod ścisłą kontrolą lekarza.

Komentarze