Przecinek przed zanim

Wyraz zanim pełni funkcję spójnika informującego o tym, że czynność opisywana w zdaniu nadrzędnym nastąpiła wcześniej niż ta, o której mowa w zdaniu podrzędnym.

Spójnik ten wprowadza zdanie podrzędne, dlatego należy umieszczać przed nim przecinek.

Przykłady:

Wyszedł z domu, zanim wstałam.

Mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia, zanim zdążyłam zareagować.

Musisz się ze mną spotkać, zanim wyjadę.

Spójnik zanim może również występować na początku zdania, wówczas oddziela się przecinkiem całe zdanie składowe, ponieważ zgodnie z zasadą interpunkcyjną zdanie podrzędne oddziela się przecinkiem od zdania nadrzędnego bez względu na ich kolejność.

Przykłady:

Zanim wyjdziesz, wyrzuć śmieci.

Zanim wyjedziesz, odwiedź babcię.

Przecinek przed zanim postawimy jeszcze w sytuacji, gdy spójnik ten wprowadza wtrącenie (należy je wydzielić przecinkami z obu stron).

Przykłady:

Większość osób, zanim podejmie tak ważną decyzję, szuka wsparcia u najbliższych.

Poszkodowany mężczyzna, zanim trafił do szpitala, odzyskał przytomność.

Komentarze