Przecinek przed jednak

Wyraz jednak może pełnić w zdaniu funkcję spójnika lub partykuły.

Jednak jako spójnik

Gdy jednak pełni funkcję spójnika przeciwstawnego, przyłącza zdanie, którego treść nie jest zgodna z treścią zdania poprzedzającego. Przed tym spójnikiem stawiamy przecinek, ponieważ zastosowanie ma tutaj zasada, która mówi, że przecinkami rozdzielamy zdania współrzędne połączone spójnikami przeciwstawnymi.

Przykłady:

Przegrywał na punkty, jednak w ostatniej rundzie znokautował rywala.

Miałam pojechać do Warszawy, jednak zmieniłam zdanie.

W szkoleniu brało udział dziesięciu mężczyzn, jednak nie wszyscy przystąpili do egzaminu końcowego.

Jednak jako partykuła

Gdy jednak pełni funkcję partykuły, informuje, że to, o czym mowa w zdaniu, jest niezgodne z przewidywaniami osoby mówiącej. W takich zdaniach przed jednak nie umieszczamy przecinka.

Przykłady:

Skończyło się jednak tylko na drobnych zadrapaniach.

Andrzej nie miał jednak racji.

Udało mi się jednak naprawić tę usterkę.

Komentarze

~ rr
3/1/23, 7:33 PM
ok