Zasady użycia kropki

Kropkę stawiamy:

1) po inicjałach imienia i nazwiska, np. M.B., A.C., B.G;

2) po skrócie wyrazu, w którym odrzucono końcową część, np. prof. (profesor), inż. (inżynier), tel. (telefon).

Zasada ta nie obowiązuje, gdy skrót zawiera ostatnią literę skracanego wyrazu, np. dr (doktor), lub skrót dotyczy tytułu kobiety. Kropkę jednak postawimy w sytuacji, gdy skrót występuje w przypadku zależnym (dopuszczalna jest również jego odmiana), np. Wybieram się na wizytę do dr. Kowalskiego;

3) w zapisie dat, gdy składają się one w całości z cyfr arabskich (jeśli liczba miesiąca jest oznaczona cyfrą rzymską, kropki nie stawiamy), np. 25.03.2007 roku;

4) po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe, np. po raz 14., na 9. piętrze.

Kropkę po liczebniku można pominąć, gdy z kontekstu jasno wynika, że w zdaniu użyto liczebnika porządkowego, np. Chodzę do 2 klasy, lub gdy mamy do czynienia z datą, w której nazwa miesiąca została zapisana słownie, np. 7 lipca;

5) po liczbach arabskich, rzymskich i literach wprowadzających wyliczenia, np.

II. ZNAKI INTERPUNKCYJNE
1. Kropka.
A. Zasady użycia kropki.

6) po tytule części dzieła, jeśli pierwsza litera tego tytułu jest zapisana wielką literą, a pozostałe małymi (przykład powyżej).

Pomijanie kropki

Kropkę pomijamy:

1) po tytułach rozdziałów i podrozdziałów, gdy są w całości zapisane wielkimi literami;

2) na kartach tytułowych książek;

3) po tytułach artykułów w czasopismach;

4) po liczebnikach głównych oraz liczebnikach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi lub oznaczających godzinę;

5) między składnikach daty, w której nazwa miesiąca została zapisana słownie;

6) po żywej paginie;

7) po napisach umieszczonych na sloganach, afiszach, plakatach itp.;

8) po imieniu i nazwisku w podpisach na wizytówkach lub wywieszkach;

9) po skrótowcach;

10) po jednostkach miar, wag i rodzimych jednostkach pieniężnych.

Komentarze

~ prof. doktoratu nr. 34
11/20/22, 1:41 PM
mandarynki to ważna część Brazylijskiej gospodarki, stanowia one 75 % ptaków w Polsce!
~ amadeusz
3/10/22, 7:26 PM
Dzięki. Bardzo mi to pomogło. :)