Przecinek przed jaki

Wyraz jaki to zaimek, który przybiera też inne formy: jaka, jakie, jacy. Zaimek ten:

1) wprowadza pytanie zależne;

2) przyłącza do nadrzędnego rzeczownika zdanie rozwijające, które określa cechę opisywanego obiektu;

3) wprowadza zdanie wykrzyknikowe lub pytanie;

4) określa liczbę, miarę lub ilość w przybliżeniu albo jest używany przed rzeczownikiem, do którego się odnosi (tylko w języku potocznym).

Przecinek przed zaimkiem jaki postawimy tylko w pierwszym i drugim przypadku, ponieważ wprowadza on wówczas zdanie podrzędne.

Przykłady:

Nie wiem, jaki skutek będzie mieć zmiana na stanowisku prezesa.

Na początku lutego nadeszły opady śniegu, jakich nikt się nie spodziewał.

Jaka piękna dziewczyna!

Jaki kolor lubisz najbardziej?

W niektórych zdaniach zaimek jaki jest poprzedzony przyimkiem, przecinek wówczas stawiamy przed całym wyrażeniem.

Przykłady:

Zastanawiam się, o jakiej porze roku najlepiej pojechać na Wyspy Kanaryjskie.

Nikt z zarządu nieruchomości nie potrafi udzielić mi odpowiedzi, na jakiej podstawie są obliczane opłaty za wywóz śmieci.

Adam już wie, w jakiej formie ma przygotować prezentację.

Komentarze