Przecinek przed oprócz

Wyraz oprócz to przyimek wyłączający z jakiegoś zbioru określony element, którego nazwa występuje po tym przyimku.

Przed wyrazem oprócz nie stawiamy przecinka.

Przykłady:

Kupił wszystko oprócz jajek.

Zwiedził całe miasto oprócz jednej atrakcji.

Odpowiedziała na wszystkie pytania oprócz jednego.

Komentarze