Średnik

Średnik to znak interpunkcyjny, który jest słabszy od kropki, ale mocniejszy od przecinka. Służy do rozdzielania dłuższych grup wyrazowych pełniących rolę samodzielnych wypowiedzeń, a także członów równorzędnych pod względem logiczno-składniowym. Stosuje się go w następujących przypadkach:

1) w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych,

2) w zdaniach, które zawierają rozbudowane wyliczenia,

3) do oddzielania pojedynczych zdań.

Treści, które pojawiają się po średniku, zapisujemy małą literą.

Średnik graficznie stanowi połączenie kropki i przecinka.

 

Dokładne zasady użycia średnika wraz z przykładami znajdziesz tutaj.

Komentarze

~ Bartek
5/12/21, 6:51 PM
Siema