Przecinek przed niż

Wyraz niż pełni funkcję spójnika lub partykuły. Wprowadza człon porównawczy, którego zwykle nie oddzielamy przecinkiem od pozostałej części zdania.

Przykłady:

Pan Stanisław na hydraulice zna się lepiej niż ktokolwiek inny.

Byłeś lepszy niż ja.

Przed niż postawimy natomiast przecinek, gdy wyraz ten ma charakter dopowiedziany, wtrącony lub wchodzi w skład wypowiedzenia złożonego.

Przykład:

Jest ładniejsza, niż myślałam.

Choroba rozwinęła się szybciej, niż przypuszczałam.

Komentarze