Przecinek przed jak

Interpunkcja związana z wyrazem jak jest bardzo zróżnicowana, ponieważ pełni on w polszczyźnie kilka funkcji: zaimka, spójnika lub partykuły.

Z przecinkiem

Przecinek przed wyrazem jak postawimy, gdy:

1) wprowadza zdanie podrzędne;

Przykłady:

Nie wiem, jak do tego doszło.

Zdjęcia pokazują, jak zmienia się nasza planeta.

Dziesięć lat minęło, jak skończyłam studia.

2) wprowadza wtrącenie;

Przykład:

Jutro, jak w każdy wtorek, idę na siłownię.

3) wprowadza dopowiedzenie;

Przykład:

Całą uwagę skupia na sobie, jak zwykle.

4) wprowadza wyliczenia lub wyszczególnienia;

Przykład:

Kalarepa jest źródłem wielu składników odżywczych, jak np. wapń, żelazo, magnez.

5) występuje w porównaniach paralelnych (zarówno…, jak i; równie…, jak i; tak…, jak i; tak…, jak);

Przykład:

Pierwsze opady śniegu sprawiły radość zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Bez przecinka

Przed wyrazem jak nie stawiamy przecinka, gdy:

1) wprowadza człon porównawczy;

Przykłady:

Był głuchy jak pień.

Patrzy jak cielę na malowane wrota.

Ta dziewczyna wygląda jak moja siostra.

2) występuje w porównaniach, które nie mają wyrazistego charakteru paralelnego (tak samojak; takijak);

Przykład:

Ania jest tak samo zdolna jak jej starsza siostra.

3) występuje na końcu zdania;

Przykład:

Chciałabym ci pomóc, ale nie wiem jak.

Komentarze