Zasady użycia nawiasu

Nawiasu okrągłego używamy:

1) do wydzielania wypowiedzi, które uzupełniają lub objaśniają tekst główny, np. Adam mieszkał w niewielkiej wsi na Mazurach (zaledwie 3 km od Mikołajek);

2) do wydzielania wtrąconych przykładów i objaśnień, np. Łosoś jest jedną z najzdrowszych ryb, ponieważ zawiera wiele witamin (A, E i te z grupy B);

3) po literach i liczbach będących składnikami wyliczenia (możemy wówczas użyć tylko nawiasu zamykającego), np. Największą pestkę ma: a) czereśnia, b) brzoskwinia, c) śliwka.

Nawiasu kwadratowego używamy

1) do zaznaczania wstawek autorskich w cytatach, np. Przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych [podkreślenie moje – A.B.], gdzie pracował przy wydobyciu ropy naftowej;

2) do sygnalizowania skrótów w cytatach (w nawiasie kwadratowym umieszcza się dodatkowo wielokropek), np. Pragnęła znaleźć się jak najdalej od męża […]. Po powrocie z wakacji postanowiła wprowadzić swój plan w życie;

3) do oznaczania zapisu fonetycznego, np. Słowo „jabłko” wymawiamy jako [japłko].

Warto dodać, że gdy podajemy dane bibliograficzne cytatu lub jego źródło, możemy użyć zarówno nawiasu okrągłego, jak i kwadratowego.

Nawias w nawiasie

Zdarza się, że musimy użyć dwóch nawiasów w odniesieniu do tego samego tekstu. W takich sytuacjach:

1) w nawias kwadratowy ujmujemy treści szersze, a w okrągły – węższe lub

2) stosujemy podwójny nawias okrągły.

Nawias a inne znaki interpunkcyjne

Gdy nawias zbiega się z innym znakiem interpunkcyjnym, stosujemy następujące zasady:

1) pytajnik, wykrzyknik i wielokropek stawiamy przed nawiasem, np. Czy ty mnie o coś oskarżasz? (Dobrze, że nie znasz całej prawdy);

3) przecinek, kropkę, pauzę i średnik umieszczamy po nawiasie, np. Miała 17 lat, gdy rodzice zdecydowali o przeprowadzce (oczywiście nie zapytali jej o zdanie);

4) gdy pytajnik, wykrzyknik lub cudzysłów odnosi się do tekstu umieszczonego w nawiasie, stawiamy go przed nawiasem zamykającym, np. Uważała, że miała rację (przecież doskonale znała „przepisy”).

Należy unikać zbiegu nawiasu otwierającego z zamykającym – dopuszczalne jest to jedynie w sytuacjach, gdy podajemy informacje o autorach cytatu, a cytat kończy się nawiasem oraz gdy bezpośrednio po nawiasie zamykającym pojawia się znak skrócenia tekstu.

Komentarze

~ Myśliciel29
12/5/23, 11:37 PM
A czy nawias kwadratowy można użyć, kiedy chcemy pominąć coś? Nie wiem czy ktoś zrozumie o co mi chodzi, ale po przykładzie może: Jest sytuacja, gdzie X jest skłócony z klasą, i pisze do kolegi z innej szkoły X:Natalka to jedyna osoba z klasy, z którą mam [normalną] relację. Chodzi mi tutaj czy można tak zastosować, jak bym chciał powiedzieć że mam relacje z innymi osobami, ale jest ona napięta, więc z Natalią jest jedyna relacja normalna Nie wiem serio czy ktokolwiek to rozumie ale proszę o odp
~ Marek
10/26/23, 6:49 PM
A czy to jest dobrze napisane chodzi mi czy po nawiasie dobrze dałem kropke czy jej ma tam nie byc lub w innym miejscu „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki” (J 11, 25-26).
~ momtits
5/4/23, 7:05 PM
dziekuje