Przecinek przed pomimo

Wyraz pomimo to przyimek, który oznacza rozbieżność między tym, co się dzieje, a tym, czego ktoś się spodziewa. Może on występować zarówno na początku, jak i w środku zdania. Przed tym wyrazem nie stawiamy przecinka. Nie należy go również stawiać po nim, gdy występuje na początku zdania.

Pomimo łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu.

Przykłady:

Wydałam książkę pomimo ograniczonych funduszy.

Lot nie został przerwany pomimo wykrycia usterki.

Pomimo utraty pracy regularnie spłacam kredyt.

Przecinek przed pomimo stawiamy tylko wówczas, gdy przyimek ten rozpoczyna wtrącenie.

Przykłady:

Jury, pomimo sprzeciwu uczestników konkursu, zatwierdziło głosowanie.

Wszyscy uczniowie, pomimo zakazu dyrekcji, samowolnie opuścili budynek szkoły.

Komentarze