Przecinek przed jako

Przed wyrazem jako zazwyczaj nie umieszcza się przecinka.

Przykłady:

Takie zachowanie jest określane jako naganne.

Pracuję jako sekretarka.

Ten himalaista jako pierwszy na świecie zdobył wszystkie ośmiotysięczniki.

Jest znany jako autor bestsellerowych książek dla dzieci.

Kowalski jest powszechnie szanowany jako adwokat.

Zasady interpunkcyjne dopuszczają jednak użycie przecinka zarówno przed jako w znaczeniu w charakterze; w roli, jak i przed jako wprowadzającym człon porównawczy. Interpunkcja zależy wówczas od intencji piszącego. Przecinek możemy postawić, gdy chcemy podkreślić, że człon wprowadzany przez ten wyraz jest dopowiedziany, wtrącony lub ma charakter przyczynowo-uzasadniający. Te subtelne różnice znaczeniowe są jednak trudno uchwytne dla przeciętnego odbiorcy, dlatego lepiej nie oddzielać przecinkiem wyrazu jako od pozostałej części wypowiedzenia.

Komentarze