Przecinek przed mimo

Wyraz mimo to przyimek, który oznacza rozbieżność między tym, co się dzieje, a tym, czego ktoś się spodziewa. Może on występować zarówno na początku, jak i w środku zdania. Przed tym wyrazem nie stawiamy przecinka.

Przykłady:

Wyszedł z domu mimo zakazu.

Nie poddam się mimo przeciwności losu.

Coraz więcej otwartych lokali mimo obostrzeń.

Przecinek przed mimo stawiamy tylko wówczas, gdy przyimek ten rozpoczyna wtrącenie.

Przykład:

Mieszkanka Cieszyna, mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej, do tej pory nie została odnaleziona.

Komentarze