Przecinek przed skrótem tj.

Skrót tj. został utworzony od początkowych liter wyrażenia to jest. Zarówno przed samym skrótem, jak i przed jego rozwinięciem stawiamy przecinek, ponieważ zgodnie z zasadą interpunkcyjną zdania współrzędne połączone spójnikami synonimicznymi (wyjaśniającymi), do których należy to jest, rozdzielamy przecinkami.

Należy pamiętać również o tym, że przecinek trzeba postawić nie tylko przed skrótem, ale także po fragmencie, który wprowadza.

Przykłady:

W połowie trasy, tj. mniej więcej na wysokości Krakowa, doszło do wypadku.

Pani Kowalska, tj. mama Wojtusia, została skarbnikiem.

W czwartek, tj. 22 września, rada miasta uchwaliła podwyżkę podatku od nieruchomości.

Komentarze