Przecinek przed zamiast

Wyraz zamiast komunikuje, że miał miejsce inny stan rzeczy niż ten, którego można było się spodziewać.

Przed tym wyrazem nie stawiamy przecinka. 

Przykłady:

Wybierz rower zamiast auta.

Założyłam spodnie zamiast sukienki.

Lepiej poćwicz zamiast ciągle jeść.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której zamiast wprowadza zdanie składowe lub wtrącenie - wtedy przecinek stawiamy.

Przykłady:

Mogła być gwiazdą, zamiast tego wybrała karierę zawodową.

Mój komputer, zamiast się wyłączyć, wciąż normalnie pracuje.

Komentarze