Myślnik w dialogach

Każdą kwestię dialogową w utworach prozatorskich rozpoczynamy myślnikiem. Należy pamiętać o tym, że od początku wiersza myślnika nie oddziela się spacją.

Przykład:

– Co masz na myśli?

– Dobrze wiesz.

W kwestiach dialogowych mogą też występować wypowiedzi pochodzące od narratora, które należy wydzielać z obu stron myślnikami.

Przykład:
­

– Kiedy pierwszy raz ją ujrzałem – stwierdził Adam – wyglądała na bardzo zagubioną.

W dialogach myślnik może przybierać postać pauzy lub półpauzy.

Komentarze