Przecinek przed albowiem

Wyraz albowiem to silnie nacechowany spójnik o podniosłym charakterze. Wprowadza zdanie podrzędne, dlatego umieszcza się przed nim przecinek. Należy do tej samej grupy spójników co np. ponieważ, bo lub gdyż. Obecnie spotkać go można tylko w literaturze.

Przykłady:

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. (Mt 5, 5)

Zrozumieli, że okup przepadł, albowiem nie było trudniejszej rzeczy w świecie niż wydrzeć z gardła Krzyżakom raz zagrabione pieniądze. (Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy)

Komentarze