Przecinek przed może

Wyraz może pełni w zdaniu funkcję partykuły, która:

1) nadaje wypowiedzi charakter przypuszczenia;

2) poprzedza określenie ilości czegoś podanej w przybliżeniu;

3) wyraża propozycję, prośbę lub radę, a tym samym świadczy o uprzejmości osoby mówiącej.

Przykłady:

W nocy może być bardzo zimno.

Oglądałam ten film może trzydzieści razy.

Zaczekaj może jeszcze chwilę.

Przed tą partykułą zazwyczaj nie stawia się przecinka – wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozdziela ona dwa zdania.

Przykłady:

Odezwij się do niej, może już się nie gniewa.

Sprawdź proszę, może już wróciła.

Komentarze