Przecinek przed bo

Wyraz bo może pełnić w zdaniu funkcję spójnika lub partykuły. Ma on takie samo znaczenie, co ponieważ, ale jest stosowany w języku potocznym. Bez względu na to, w jakiej funkcji występuje, zawsze stawiamy przed nim przecinek.

Bo jako spójnik

Gdy wyraz bo pełni funkcję spójnika, wprowadza zdanie podrzędne wyjaśniające wcześniejszą informację lub wyrażające ostrzeżenie, uzasadnienie bądź przyczynę czegoś.

Przykłady:

Spóźniłem się do pracy, bo był straszny korek.

Muszę zdać ten egzamin, bo nie zaliczę roku.

Nie biegaj tak szybko, bo się przewrócisz.

Bo jako partykuła

Wyraz bo w funkcji partykuły może występować zarówno w środku, jak i na początku zdania. Ma ona charakter wzmacniający wypowiedź (zwykle w zwrotach przeciwstawnych) lub wprowadza pytanie retoryczne.

Przykłady:

Przystojny, bo przystojny, ale niezbyt inteligentny.

Bo ja wiem?

Komentarze