Przecinek przed czy też

Czy też to połączenie spójnika rozłącznego czy i partykuły też. W odniesieniu do tego wyrażenia stosujemy taką samą zasadę, jak w przypadku spójników łącznych, rozłącznych i wyłączających połączonych z przysłówkami i zaimkami, które razem mają charakter wtrąceń lub dopowiedzeń. Tego typu połączenia oddzielamy przecinkiem od reszty zdania.

Przykłady:

Z zawodu był matematykiem, czy też fizykiem.

Wydaje mi się, że lubił filmy, czy też seriale.

Nie chciał iść na studia, czy też nie mógł.

Przecinek jednak pomijamy, gdy mamy do czynienia z sytuacją, w której do wyboru są dwie możliwości.

Przykłady:

Budować dom czy też nie?

To realne zagrożenie czy też zwykła panika – wciąż mnie to zastanawia.

Komentarze